Fysiotherapie bij etalagebenen (bron: Chronisch Zorgnet)

Wat zijn etalagebenen:
Etalagebenen (of wel claudicatio intermittens) wordt veroorzaakt door verkalking van de slagaderen. Hierdoor ontstaat een vernauwing in de vaatwanden van de slagaderen. Door deze vernauwing wordt de bloedtoevoer en daarmee ook de zuurstofvoorziening naar de spieren verminderd. Dit merkt u vooral als u zich gaat inspannen. In rust is de bloed- en zuurstofvoorziening van de spieren nog wel voldoende, maar bij inspanning niet meer. Het gevolg hiervan is pijnklachten en/of kramp in één of beide benen. Zodra u weer in rust bent dalen de pijnklachten (bijvoorbeeld door tijdens een wandeling even stil te staan om zogenaamd in een etalage te kijken)
De slagaderverkalking zit helaas niet alleen in de benen, maar ook (in meer of mindere mate) in alle andere slagaderen van het lichaam, bijvoorbeeld de halsslagaders of de kransslagaders. Mensen met etalagebenen hebben daarom ook een groter risico op een herseninfarct of een hartinfarct.
Oorzaken van etalagebenen:
Roken, hoge bloeddruk, te weinig beweging, ongezonde voeding, diabetes en overgewicht zijn factoren die een groot risico vormen voor etalagebenen. Roken is verreweg de grootste risicofactor. Meer dan 25% van het totale risico kan toegeschreven worden aan roken.
De behandeling van etalagebenen:
Allereerst is het van het grootste belang om erger te voorkomen. Indien er sprake is van hoge bloeddruk en/of een verhoogd cholesterolgehalte zal u behandelend arts dit met u bespreken en hiervoor een behandeling gaan inzetten.
U kunt echter zelf ook heel veel doen. Het allerbelangrijkste is stoppen met roken, maar daarnaast is ook een gezond voedingspatroon, het verminderen van overgewicht en meer bewegen van zeer groot belang in de strijd tegen verergering van de slagaderverkalking.
Wat kan de fysiotherapie voor u doen:
De klachten die direct het gevolg zijn van de etalagebenen (spierpijn en kramp tijdens inspanning) zullen behandeld worden door middel van gesuperviseerde looptherapie (GLT). Door looptraining worden de kleinere bloedvaten (die normaal niet zoveel doen) geactiveerd, waardoor de doorbloeding naar de spieren toe verbeterd. Er worden dus geen nieuwe bloedvaten gevormd, maar de kleine aftakkingen van de slagaderen worden geactiveerd, worden daardoor groter en kunnen dus meer bloed en zuurstof naar de spieren voeren.
Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de resultaten van gesuperviseerde looptraining en dotterbehandeling gelijk zijn. De internationale richtlijnen voor behandeling van etalagebenen zijn daarom nu ook om eerst te starten met gesuperviseerde looptraining.
Hoe ziet de behandeling met gesuperviseerde looptherapie eruit:
De behandeling start met een intake. Vervolgens krijgt u een loopbandtest. Met de uitkomst van die loopbandtest en uw eigen doelstellingen, wordt er een programma voor u op opgesteld. Dit programma bestaat uit 3 fasen. Gedurende de eerste vier weken van de fysiotherapeutische behandeling vinden er gemiddeld drie sessies per week plaats, daarna volstaan twee sessies per week tot aan het einde van de derde maand. Van maand 4 t/m 12 van de behandelperiode vinden er gemiddeld één tot twee sessies per maand plaats. Na deze behandelperiode vindt elk kwartaal (vier keer per jaar) een controle plaats bij de fysiotherapeut. Dit behandelschema (ongeveer 40 sessies in het eerste jaar) is richtinggevend. In specifieke gevallen kunnen meer of minder sessies nodig zijn. Daarnaast moet u ook thuis trainen en gaat u serieus werken aan een gezonde leefstijl.
Het effect van gesuperviseerde looptherapie:
Gesuperviseerde looptherapie effect heeft op alle bloedvaten in het lichaam. Gesuperviseerde looptraining zorgt daarmee, naast vermindering van pijn en kramp in de benen, ook voor een verbeterende longfunctie en een verbeterde pompfunctie van het hart. Dit in tegenstelling tot een dotterbehandeling waar het effect alleen bereikt wordt in het behandelde bloedvat.
Het effect van gesuperviseerde looptherapie uit zich in een verbetering van de loopafstand, een verbetering van de conditie, een toename van de kwaliteit van leven en gesuperviseerde looptherapie heeft een positieve invloed op de bloeddruk, het cholesterolgehalte en (indien aanwezig) een betere regulatie van diabetesklachten met afname van de complicatie van diabetes.
Samenvattend:
Gesuperviseerde looptraining:
– Is een veilige behandeling
– Verminderd de klachten in beide benen
– Geeft verbetering van algehele conditie en fitheid
– Heeft een positief effect op alle bloedvaten
– Geeft verbetering van de kwaliteit van leven
– Tijdens de behandeling is er aandacht voor gezondere leefstijl.
Na afloop van de behandeling:
Na afloop van de behandeling bij de fysiotherapeut is het niet klaar voor u. Dan is het belangrijk dat u doorgaat met een gezonde leefstijl, niet terugvalt in uw oude gewoonten. Blijf bewegen, zoek een sportclub of wandelgroep in uw omgeving. Blijf letten op gezonde voeding, voorkom overgewicht en vooral start niet opnieuw met roken.
Vergoeding van de behandeling door de zorgverzekeraar:
Deze behandeling wordt vergoed uit de basisverzekering, dus ook als u geen aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten krijgt u deze behandeling vergoed.
Bijna alle zorgverzekeraars stellen wel de eis dat u behandeld wordt door een fysiotherapeut die voor deze behandeling een speciale opleiding heeft gevolgd en is aangesloten bij chronisch zorgnet
Wilt u meer weten, of wilt u zich aanmelden voor een behandeling neem dat contact met ons op. Dit kan telefonisch op nummer 0181-618453, via e-mail: info42@www.fysiotherapiemaasboulevard.nl of via whatsapp 06 57770999.
Wij zijn aangesloten bij Chronisch zorgnet en hebben met alle verzekeraars een overeenkomst afgesloten om deze behandeling te geven.

Opening praktijk tijdens de Lockdown

Tijdens de persconferentie van afgelopen maandag is bekend geworden dat Nederland in Lockdown gaat. Maatregelen zijn nodig om elkaar te beschermen. Maandagavond is besloten dat wij, als fysiotherapeuten, mogen blijven werken en zorg kunnen blijven leveren aan onze patiënten. Als fysiotherapeuten vallen wij onder de medische beroepen en niet onder de contact beroepen.

 

De afspraken, die gepland staan tot 19 januari 2021, kunnen door gaan. Wilt u tijdens de Lockdown liever niet naar de praktijk komen, laat het ons weten. Wij hebben hier alle begrip voor. Veiligheid staat voorop! Desgewenst kunnen wij u op afstand begeleiden.

 

Rest ons nogmaals te zeggen, dat wij hopen dat u en de naasten om u heen gezond blijven! Wij komen hier doorheen, met elkaar en voor elkaar!

Afsluiting Donaulaan

In verband met werkzaamheden is de Donaulaan tot 17 oktober afgesloten. U kunt de praktijk bereiken via de Rivierlaan. De halte IJsselstraat, buslijn 84, komt in deze periode ook te vervallen.

Dragen van Mondkapjes bij Fysiotherapie Maasboulevard

Heeft u binnenkort een afspraak bij ons in de praktijk? Dan vragen wij u om vanaf heden een mondkapje te dragen in de wachtruimte en tijdens de behandeling.

In de oefenruimte, waar de 1,5 meter regel goed gehandhaafd kan blijven, kan in overleg met uw behandelend fysiotherapeut hiervan worden afgeweken.

Het COVID-19-virus, leidt inmiddels tot een groter aantal besmettingen dan verwacht. Dit heeft consequenties voor alle plekken waar veel contact tussen mensen is. Ook de fysiotherapiepraktijk is een plek waar veel kwetsbare mensen bij elkaar komen. Het is van het grootste belang dat de (fysiotherapeutische)zorg beschikbaar blijft.

Wij doen ons uiterste best om binnen de praktijk een veilige omgeving te bieden. Wij maken de behandelbank, stoelen, deurkrukken en desinfectie apparaat na elke patiënt schoon. Tevens maken wij gebruik van mondkapjes om onszelf en onze gezinsleden te beschermen.

Gelukkig bellen of mailen patiënten vaak als zij verkouden zijn, koorts hebben, keelpijn hebben of in contact geweest zijn met een besmet persoon. Helaas komt het soms toch nog voor dat patiënten pas na afloop van de behandeling melden dat zij een besmet familielid hebben. Wij vragen u met klem om in deze situatie de afspraak af te bellen of een mail te sturen. Wij snappen dat het heel vervelend is om niet behandeld te kunnen worden, maar veiligheid staat momenteel echt op nummer 1. Daarom vragen wij u ook om een mondkapje te dragen.

De reeds geldende regels blijven bestaan. Kom maximaal 5 min voor de afgesproken tijd, desinfecteer uw handen in de wachtkamer en kom alleen. In het uitzonderlijke geval van kinderen onder de 14 jaar, die in behandeling zijn, mag er een ouder of begeleider meekomen.  

Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijk groet.

Mieke Boertien, Wilmi van Harten en Mariëlle Vleugels.

 

Revalidatie na COVID-19

Revalidatie na besmettingen met het Corona virus (COVID-19)

Mensen die een Corona infectie hebben doorgemaakt houden daar vaak ernstige klachten aan over.
We kunnen hierbij denken aan
– (Ernstige) Luchtwegklachten zoals kortademigheid, benauwdheid, hoesten. Bij mensen die op de IC beademd zijn is er vaak schade aan het longweefsel       opgetreden
– Afgenomen spierkracht, niet alleen van de skeletspieren, maar ook van de
  ademhalingsspieren (bij mensen die op de IC hebben gelegen is aangetoond dat zij 3% spiermassa per dag verliezen)
– Hartklachten
– Conditieverlies
– Gewrichtsklachten
– Ernstige vermoeidheid
– Geheugenstoornissen, concentratieproblemen, moeite met praten en omgaan met prikkels
– Angst en depressie

Voor Corona patiënten is goed revalidatieprogramma daarom van groot belang. Hierbij kan
fysiotherapie een grote rol spelen.
De fysiotherapeutische behandeling bestaat uit een aantal onderdelen met als doel het verkrijgen
van een betere kwaliteit van leven. Hiervoor zullen de volgende onderdelen deel uitmaken van de behandeling.

1. Verbeteren van de longfunctie door specifieke ademhalingsoefeningen.

2. Verbeteren van het fysieke functioneren, denk daarbij aan oefeningen voor het verbeteren van de spierkracht, het uithoudingsvermogen,  het evenwicht en de balans.

3. Functionele training (het uitvoeren van dagelijkse activiteiten)

4. Ontspanningsoefeningen.

5. Adviezen voor de thuissituatie en oefeningen voor in de thuissituatie.

Als het nodig is kunnen wij ook de hulp inschakelen van een gespecialiseerde ergotherapeut, logopedist en diëtist
Wij geven al jaren gespecialiseerd in revalidatie van COPD-patiënten en wij hebben nu ook een nascholing voor revalidatie van COVID-19 patiënten gevolgd.

Wij zijn lid en werken volgens de protocollen van
– Longnetwerk eerstelijns fysiotherapie.
– Chronisch zorgnet.

Wilt u meer weten over de behandeling voor Corona patiënten of wilt u zich aanmelden voor een behandeling neem dan contact met ons op.

Komt u na de vakantie terug uit een land met een oranje of rood reisadvies en wilt u een afspraak maken?

Wij zijn de hele zomervakantie geopend om u te behandelen. Heeft u een heerlijke vakantie achter de rug, maar komt u terug uit een een land met een oranje of rood reisadvies? dan vragen wij u om de eerste 14 dagen na thuiskomst geen afspraak in te plannen, of een geplande afspraak te annuleren. Momenteel behandelen wij veel kwetsbare patiënten in de praktijk en doen er alles aan om besmetting te voorkomen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-op-vakantie-gaan/in-thuisquarantaine-bij-terugkomst-uit-land-met-oranje-of-rood-reisadvies

Veilig naar de fysiotherapeut

Een afspraak maken is weer mogelijk. De afspraak verloopt alleen anders dan u gewend bent. Als het nodig is, maakt de fysiotherapeut gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en binnen de praktijk houden wij 1,5 meter afstand van elkaar.

Belangrijkste voorwaarde voor een afspraak is dat u geen van de volgende symptomen vertoont:

 

* (neus)Verkoudheid, hoesten, kuchen, niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden)

of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen of diarree

* U de afgelopen 24 uur geen symptomen van COVID-19 heeft gehad

* Uw huisgenoten/gezinsleden geen koorts of benauwdheidsklachten hebben of hebben gehad

* Er bij u, uw gezinsleden of huisgenoten in de afgelopen 14 dagen geen Corona is vastgesteld

 

Voldoet u aan 1 van de voorwaarde, dan dient u de afspraak af te bellen!

 

Ook hebben wij (op advies van het RIVM) in de praktijk een aantal hygiëneregels opgesteld.

Belangrijk is dat we ons samen houden aan de volgende hygiëneregels:

* Geen handen schudden

* Neem je eigen badhanddoek mee

* Desinfecteer handen voor de afspraak in de wachtkamer.

* 1 persoon per fysiotherapeut

* Hoest en nies in de elleboog

* Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten

* Blijf wachten in de wachtkamer, u wordt door ons binnen geroepen (dit geeft ons de

gelegenheid om de behandelkamer na elke patiënt te reinigen

* Kom op de afgesproken tijd

* Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet

 

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de maatregelen.

Verantwoord opschalen van de paramedische zorg

Verantwoord opschalen van paramedische zorg tijdens de corona crisis.

Gisteren kreeg onze beroepsgroep groen licht om de fysiotherapeutische zorg stapsgewijs op te schalen. In de media is hier gisteren volop over bericht. Alleen moeten wij bij deze berichten helaas wel een kanttekening maken.

Wij mogen in kleine stapjes gaan opschalen. De nadruk ligt echter nog steeds op de hoogst noodzakelijke zorg! die bij voorkeur op afstand plaats vind. Waar op afstand begeleiden echt niet mogelijk is, mogen er alleen behandelingen plaatsvinden, die vallen onder de zorgwet. Medische fitness is tot 20 mei niet toegestaan.

Omdat wij ons kunnen voorstellen dat er door de berichtgeving vanuit de media een ander beeld is ontstaan , willen wij dit graag nader uitleggen, om daarmee helderheid te bieden over de door ons genomen stappen.

Wilt u een afspraak maken, dan vragen wij u contact op te nemen met de praktijk. Indien mogelijk per mail: info42@www.fysiotherapiemaasboulevard.nl of via WhatsApp 06 30278111 omdat wij niet op alle tijden in de praktijk aanwezig zijn. Lukt het niet om een mail of een WhatsApp te sturen, bel dan tussen 8.30 en 12.00 op het telefoonnummer 0181618453, of laat een bericht achter op het antwoordapparaat.

Wij gaan in overleg met u besluiten, wat de mogelijkheden zijn. Is begeleiding op afstand mogelijk, dan kunnen wij dat bijvoorbeeld doen door middel van een video consult Het video consult wordt door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Is begeleiding op afstand echt niet mogelijk, dan maken wij met u een afspraak in de praktijk. Voorwaarde is wel dat u geen van de volgende symptomen vertoont:

  • (neus)Verkoudheid, hoesten, kuchen, niezen, loopneus, keelpijn, verhoging (= tot 38 graden) of koorts, kortademigheid, hoofdpijn, branderige ogen, moeheid, je ziek voelen of diarree
  • U de afgelopen 24 uur geen symptomen van COVID-19 heeft gehad
  • Uw huisgenoten/gezinsleden geen koorts of benauwdheidsklachten hebben of hebben gehad
  • Er bij u, uw gezinsleden of huisgenoten in de afgelopen 14 dagen geen Corona is vastgesteld

Waar mogelijk houden wij de 1,5 meter maatregel aan, is dit niet mogelijk, dan kiezen wij ervoor om volledig beschermd te werken. Dit houdt in, dat wij tijdens de behandeling handschoenen, een beschermingsschort en een mondkapje dragen.

Nogmaals, wij vinden het voor alle patiënten heel vervelend dat wij nog niet iedereen kunnen behandelen. Wij kiezen er bewust voor om te handelen, zoals momenteel door de KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) wordt voorgeschreven. Wij hopen dat u dit, in het kader van uw veiligheid en de veiligheid voor ons als therapeut, kunt begrijpen.

Aanhoudende maatregelen Corona tot 20 mei 2020.

Het kabinet heeft op 21 april 2020 besloten dat de maatregelen, die wegens de uitbraak van het Corona virus tot 28 april 2020 van kracht waren, verlengd worden tot 20 mei 2020. Als fysiotherapeut vallen wij onder de contactberoepen, waardoor wij nog steeds beperkt worden in de uitvoering van ons beroep.  Wij vinden het heel vervelend dat wij niet de zorg kunnen bieden, die u van ons gewend bent, maar veiligheid voor u, voor ons en onze gezinsleden staat nog steeds op nummer 1.

De volgende maatregel blijft gelden.
Patiënten waarbij duidelijk bewezen is, dat zij door niet behandeld te worden, onomkeerbare gezondheidsschade oplopen, mogen door ons behandeld worden. Maar nog steeds met inachtneming van 1,5 meter afstand of met het gebruik van chirurgisch mondmasker een beschermingsjas en handschoenen.

Ondanks alle maatregelen willen wij u nog steeds zo goed mogelijk blijven begeleiden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in beweging blijft en zijn/haar oefenschema thuis kan blijven uitvoeren. In de afgelopen weken is er gebleken dat er goed bewogen wordt. Waar sommige patiënten meedoen met ‘Nederland in Beweging’ neemt de ander een keer extra de trap per dag, of wandelt een stukje buiten. Voor iedereen geld, ga zo door!  Wij zijn trots op u!

Wij zijn elke dag van 8.30 tot 10.00 in de praktijk aanwezig voor telefonische vragen en advies. Mocht u verandering in het klachtenpatroon of nieuwe/andere klachten gekregen hebben, neem dan contact met ons op! U kunt ons natuurlijk ook bellen als u vragen heeft over uw oefenschema, of als u advies wilt over nieuwe oefeningen.

Wilt u liever een videoconsult inplannen, waarbij wij gebruik kunnen maken van video bellen en met u mee kunnen kijken tijdens de oefeningen, dan kan dat. Het videoconsult wordt vergoed door de verzekeraar.

Mocht het niet gelukt zijn om ons tussen 8.30 en 10.00 te bellen, spreek dan onze voicemail in. Noem daarbij duidelijk uw naam, de manier waarop we u kunnen bereiken en de klachten waarvoor u belt. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Uiteraard kunt u ons ook per mail bereiken op info42@fysiotherapiemaasboulevard.nl of via WhatsApp op nummer 06 30278111.

De periode tot 20 mei gebruiken wij, om ons te scholen in het behandelen van patiënten die genezen zijn van Corona, zodat wij ook deze patiënten een goede behandeling kunnen geven.

Rest ons nog nogmaals te zeggen, dat wij hopen dat u en de naasten om u heen gezond blijven! Alleen samen kunnen wij het corona virus onder controle krijgen.

Met vriendelijke groet,    Mieke Boertien, Wilmi van Harten, Mariëlle Vleugels en Jasper Borsje.

Maatregelen fysiotherapeutische behandeling verlengd tot 28 april 2020.

 

De minister heeft op 31 maart 2020 besloten dat de maatregelen die, wegens de uitbraak van het coronavirus tot 6 april 2020 van kracht waren, verlengd worden tot 28 april 2020.

Wij blijven geopend, maar de behandeling zal in deze periode voornamelijk op afstand, via telefonisch of videoconsult, gebeuren.

Nieuwe patiënten, die met spoed door ons gezien moeten worden, kunnen alleen in overleg met de verwijzer door ons behandeld worden. maar dan nog met inachtneming van 1,5 meter afstand of met het gebruik van chirurgisch mondmasker, een beschermingsjas en handschoenen.

Nieuwe patiënten die niet met spoed gezien hoeven te worden en niet kunnen wachten tot 28 april,  kunnen gebruik maken van een telefonisch of videoconsult. Tijdens dit consult brengen wij de klachten in kaart en geven advies/oefeningen mee. Het telefonisch/videoconsult wordt vergoed door de verzekeraar.

Als u lichamelijke klachten heeft/advies nodig heeft of een telefonisch/videoconsult wilt inplannen, kunt u ons op de volgende manieren bereiken:

Wij zijn elke dag van 8.30 tot 10.00 in de praktijk aanwezig om vragen te beantwoorden of een telefonisch/videoconsult in te plannen.

Mocht het niet gelukt zijn om ons tussen 8.30 en 10.00 te bellen, spreek dan onze voicemail in. Noem daarbij duidelijk uw naam, de manier waarop we u kunnen bereiken en de klachten waarvoor u belt. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Uiteraard kunt u ons ook per mail bereiken op info42@www.fysiotherapiemaasboulevard.nl of via WhatsApp op nummer 06 30278111.

Rest ons nog nogmaals te zeggen, dat wij hopen dat u en de naasten om u heen gezond blijven!  Alleen samen kunnen wii het coronavirus onder controle krijgen.

Met vriendelijke groet,

Mieke Boertien, Wilmi van Harten, Mariëlle Vleugels en Jasper Borsje.