Gedeeltelijke sluiting praktijk tot 6 april 2020.

Op maandag 23 maart 2020 heeft het bestuur van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) vastgesteld, dat behandeling van patiënten die geen symptomen van een coronabesmetting vertonen, niet meer zonder meer mogelijk is. Dit besluit is genomen op basis van adviezen van het RIVM en de besluiten van de minister van Volksgezondheid. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 6 april 2020.

Het KNGF kwam tot deze conclusie op basis van voortschrijdend inzicht en signalen dat de afwezigheid van symptomen, niet betekent dat een patiënt niet besmettelijk is.

Met pijn in ons hart hebben wij daarom besloten de praktijk voor een groot gedeelte te sluiten. Wij willen verdere verspreiding van het coronavirus via onze praktijk geen kans geven en u, onszelf en onze familieleden beschermen.

Het KNGF, het RIVM en de minister van Volksgezondheid hebben de volgende regels opgesteld:

Nieuwe patiënten, die met spoed door ons gezien moeten worden, kunnen alleen in overleg met de huisarts/verwijzer door ons behandeld worden. maar dan nog met inachtneming van 1,5 meter afstand of met het gebruik van chirurgisch mondmasker en handschoenen.

Nieuwe patiënten die niet met spoed gezien hoeven te worden, maar niet kunnen wachten tot 6 april,  kunnen gebruik maken van een telefonisch consult. Tijdens dit consult brengen wij de klachten in kaart en geven advies/oefeningen mee.

Wij zijn ten alle tijden bereikbaar op info42@www.fysiotherapiemaasboulevard.nl en via 06- 30278111. Wij proberen zo spoedig mogelijk te reageren.

Wij vragen om u begrip en hopen elkaar zo snel mogelijk weer te zien in onze praktijk.

Met vriendelijke groet,

Mieke Boertien, Wilmi van Harten, Mariëlle Vleugels en Jasper Borsje.

 

Nieuwe maatregelen omtrent het Coronavirus

Als zorgverlener hebben wij een zorgplicht om u te behandelen. Veiligheid voor u als patiënt, maar ook voor ons als zorgverlener staat momenteel op nummer 1.

Op dit moment is er op grond van de informatie vanuit het RIVM  (nog) geen reden om praktijken volledig te sluiten. Maar dit standpunt is afhankelijk van de ontwikkelingen die momenteel heel snel gaan. De overheid kan op enig moment besluiten tot een lockdown.

Op basis van de adviezen en informatie van de RIVM op dit moment zijn er onderstaande maatregelen genomen.

Daarin het nadrukkelijke verzoek niet te komen (en de afspraak af te zeggen) wanneer u één van de door de RIVM genoemde kenmerken vertoont  (dit mede omdat wij ook een kwetsbare patiëntenpopulatie hebben die in onze praktijk behandeld wordt)

 • (neus)verkoudheid
 • hoesten, kuchen of niezen
 • loopneus
 • keelpijn
 • verhoging (= tot 38 graden) of koorts
 • kortademigheid
 • hoofdpijn
 • branderige ogen
 • moeheid
 • je ziek voelen
 • diarree

Wilt u liever niet naar de praktijk komen (wellicht in verband met kwetsbare gezinsleden, of werkt u zelf met een kwetsbare doelgroep), maar wilt u wel dat wij contact met u op nemen om bv. de oefeningen/adviezen voor de komende weken te bespreken, laat het ons dan weten. Dan nemen wij contact met u op en bieden op afstand begeleiding. 

Zorg goed voor u zelf!

Met vriendelijke groet,

Mieke Boertien, Wilmi van Harten, Marielle Vleugels en Jasper Borsje.

Opening praktijk in verband met het Coronavirus.

Dit weekeinde zijn er verscherpte maatregelen getroffen door het RIVM in verband met het Coronavirus.  Voor nu, hebben wij besloten de praktijk open te houden.

Wij hebben een aantal maatregelen genomen om de risico’s tot het minimum te beperken. Deze zijn:

 • Oefengroepen zijn door ons geannuleerd.
 • Er wordt alleen 1 op 1 behandeld.
 • Patiënten zonder klachten kunnen gewoon blijven komen.
 • Patiënten en therapeuten met klachten (verkouden, hoest, koorts en griepverschijnselen) moeten thuisblijven.

Heeft u een kwetsbare gezondheid, neem dan contact op met uw therapeut om te overleggen, of het verstandig is om de behandeling door te laten gaan.

• Wij leven alle voorgeschreven voorzorgsmaatregelen na. Wij reinigen elk half uur deurkrukken en behandelbanken

 • Wij hebben extra hygiënische maatregelen genomen, maar wat kunt u zelf doen: Wilt u bij binnenkomst in de praktijk uw handen wassen in de wc en het papieren handdoekje in de afvalbak weggooien. Neem uw eigen handdoek mee.

Op deze manier hopen wij voor iedereen een veilige en schone omgeving te bieden.

Met vriendelijke groet,

Mieke Boertien, Wilmi van Harten, Mariëlle Vleugels en Jasper Borsje.

 

 

Onze praktijk volgt de richtlijnen van het RIVM over het Coronavirus.

Wij hebben een aantal maatregelen genomen om de risico’s tot het minimum te beperken. Hieronder ziet u een aantal daarvan.

• Patiënten zonder klachten kunnen gewoon blijven komen.

• Patiënten en therapeuten met klachten(verkouden, hoest, griepverschijnselen) moeten thuisblijven.
• Onze medewerkers zijn gezond en wij hebben extra hygiënische maatregelen genomen.
• Wij leven alle voorgeschreven voorzorgsmaatregelen na.
• Neem uw eigen handdoek mee.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

oedeemfysiotherapie en Leefstijlcoach

Het afgelopen jaar stond voor Mieke en Wilmi in het teken van studeren! Sinds kort is Fysiotherapie Maasboulevard een Oedeemfysiotherapeut en een leefstijlcoach rijker!

Mieke gaat zich binnen de oedeemfysiotherapie met name richten op het oedeem ontstaan na (oncologische) urologische en gynaecologische operaties.

De opleiding leefstijlcoach is speciaal ontwikkeld voor Fysiotherapeuten met als doel het kunnen aanbieden van Leefstijlcoach programma’s, waaronder de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Per 1 januari 2019 wordt de GLI vergoed vanuit de basisverzekering.
De GLI is een leefstijlcoach programma, dat zich richt op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Tijdens het programma krijgt u advies over gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek).

Wilt u meer weten over de oedeemfysiotherapie, of wilt u een afspraak maken voor de GLI, neem dan contact op met onze praktijk!

 

bereikbaarheid praktijk

Tijdens de komende weken kunnen wij in verband met de feestdagen en vakantie van onze fysiotherapeuten, minder goed bereikbaar zijn. Indien u een afspraak wilt maken of wijzigen, kunt u het antwoordapparaat inspreken. Ook is mogelijk om een bericht achter te laten op ons mailadres info42@www.fysiotherapiemaasboulevard.nl. Tijdens de vakantie wordt de mail door ons gelezen en nemen wij contact met u op.