Wat zijn etalagebenen:
Etalagebenen (of wel claudicatio intermittens) wordt veroorzaakt door verkalking van de slagaderen. Hierdoor ontstaat een vernauwing in de vaatwanden van de slagaderen. Door deze vernauwing wordt de bloedtoevoer en daarmee ook de zuurstofvoorziening naar de spieren verminderd. Dit merkt u vooral als u zich gaat inspannen. In rust is de bloed- en zuurstofvoorziening van de spieren nog wel voldoende, maar bij inspanning niet meer. Het gevolg hiervan is pijnklachten en/of kramp in één of beide benen. Zodra u weer in rust bent dalen de pijnklachten (bijvoorbeeld door tijdens een wandeling even stil te staan om zogenaamd in een etalage te kijken)
De slagaderverkalking zit helaas niet alleen in de benen, maar ook (in meer of mindere mate) in alle andere slagaderen van het lichaam, bijvoorbeeld de halsslagaders of de kransslagaders. Mensen met etalagebenen hebben daarom ook een groter risico op een herseninfarct of een hartinfarct.
Oorzaken van etalagebenen:
Roken, hoge bloeddruk, te weinig beweging, ongezonde voeding, diabetes en overgewicht zijn factoren die een groot risico vormen voor etalagebenen. Roken is verreweg de grootste risicofactor. Meer dan 25% van het totale risico kan toegeschreven worden aan roken.
De behandeling van etalagebenen:
Allereerst is het van het grootste belang om erger te voorkomen. Indien er sprake is van hoge bloeddruk en/of een verhoogd cholesterolgehalte zal u behandelend arts dit met u bespreken en hiervoor een behandeling gaan inzetten.
U kunt echter zelf ook heel veel doen. Het allerbelangrijkste is stoppen met roken, maar daarnaast is ook een gezond voedingspatroon, het verminderen van overgewicht en meer bewegen van zeer groot belang in de strijd tegen verergering van de slagaderverkalking.
Wat kan de fysiotherapie voor u doen:
De klachten die direct het gevolg zijn van de etalagebenen (spierpijn en kramp tijdens inspanning) zullen behandeld worden door middel van gesuperviseerde looptherapie (GLT). Door looptraining worden de kleinere bloedvaten (die normaal niet zoveel doen) geactiveerd, waardoor de doorbloeding naar de spieren toe verbeterd. Er worden dus geen nieuwe bloedvaten gevormd, maar de kleine aftakkingen van de slagaderen worden geactiveerd, worden daardoor groter en kunnen dus meer bloed en zuurstof naar de spieren voeren.
Internationaal wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de resultaten van gesuperviseerde looptraining en dotterbehandeling gelijk zijn. De internationale richtlijnen voor behandeling van etalagebenen zijn daarom nu ook om eerst te starten met gesuperviseerde looptraining.
Hoe ziet de behandeling met gesuperviseerde looptherapie eruit:
De behandeling start met een intake. Vervolgens krijgt u een loopbandtest. Met de uitkomst van die loopbandtest en uw eigen doelstellingen, wordt er een programma voor u op opgesteld. Dit programma bestaat uit 3 fasen. Gedurende de eerste vier weken van de fysiotherapeutische behandeling vinden er gemiddeld drie sessies per week plaats, daarna volstaan twee sessies per week tot aan het einde van de derde maand. Van maand 4 t/m 12 van de behandelperiode vinden er gemiddeld één tot twee sessies per maand plaats. Na deze behandelperiode vindt elk kwartaal (vier keer per jaar) een controle plaats bij de fysiotherapeut. Dit behandelschema (ongeveer 40 sessies in het eerste jaar) is richtinggevend. In specifieke gevallen kunnen meer of minder sessies nodig zijn. Daarnaast moet u ook thuis trainen en gaat u serieus werken aan een gezonde leefstijl.
Het effect van gesuperviseerde looptherapie:
Gesuperviseerde looptherapie effect heeft op alle bloedvaten in het lichaam. Gesuperviseerde looptraining zorgt daarmee, naast vermindering van pijn en kramp in de benen, ook voor een verbeterende longfunctie en een verbeterde pompfunctie van het hart. Dit in tegenstelling tot een dotterbehandeling waar het effect alleen bereikt wordt in het behandelde bloedvat.
Het effect van gesuperviseerde looptherapie uit zich in een verbetering van de loopafstand, een verbetering van de conditie, een toename van de kwaliteit van leven en gesuperviseerde looptherapie heeft een positieve invloed op de bloeddruk, het cholesterolgehalte en (indien aanwezig) een betere regulatie van diabetesklachten met afname van de complicatie van diabetes.
Samenvattend:
Gesuperviseerde looptraining:
– Is een veilige behandeling
– Verminderd de klachten in beide benen
– Geeft verbetering van algehele conditie en fitheid
– Heeft een positief effect op alle bloedvaten
– Geeft verbetering van de kwaliteit van leven
– Tijdens de behandeling is er aandacht voor gezondere leefstijl.
Na afloop van de behandeling:
Na afloop van de behandeling bij de fysiotherapeut is het niet klaar voor u. Dan is het belangrijk dat u doorgaat met een gezonde leefstijl, niet terugvalt in uw oude gewoonten. Blijf bewegen, zoek een sportclub of wandelgroep in uw omgeving. Blijf letten op gezonde voeding, voorkom overgewicht en vooral start niet opnieuw met roken.
Vergoeding van de behandeling door de zorgverzekeraar:
Deze behandeling wordt vergoed uit de basisverzekering, dus ook als u geen aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar heeft afgesloten krijgt u deze behandeling vergoed.
Bijna alle zorgverzekeraars stellen wel de eis dat u behandeld wordt door een fysiotherapeut die voor deze behandeling een speciale opleiding heeft gevolgd en is aangesloten bij chronisch zorgnet
Wilt u meer weten, of wilt u zich aanmelden voor een behandeling neem dat contact met ons op. Dit kan telefonisch op nummer 0181-618453, via e-mail: info42@www.fysiotherapiemaasboulevard.nl of via whatsapp 06 57770999.
Wij zijn aangesloten bij Chronisch zorgnet en hebben met alle verzekeraars een overeenkomst afgesloten om deze behandeling te geven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *