Bekkenbodemklachten komen net zo als bij volwassenen ook bij kinderen voor. Zindelijk worden is niet voor alle kinderen een proces wat zonder problemen verloopt. Tot op heden werd aangenomen dat plas- en poep problemen met name een psychische oorzaak hebben. 

Er wordt echter steeds duidelijker dat deze problemen ook te maken kunnen hebben met een goede toilethouding- en gedrag, het niet goed gebruiken  van de bekkenbodemspieren en de ontwikkeling van het lichaamsgevoel en besef. Een ander nadeel van verkeerd wc gebruik kan zijn;  het ontstaan van obstipatie klachten. Bij kinderen die in bed plassen zien we ook vaak dat het plassen of poepen op de dag nog niet helemaal goed gaat.

Een kinderbekkenfysiotherapeut kan hulp bieden bij de begeleiding van deze kinderen.
De meest voorkomende klachten die voor fysiotherapeutische behandeling in aanmerking kunnen komen zijn:

* urineverlies overdag of in bed plassen

* vaak naar de wc moeten gaan om te plassen

* steeds terugkerende urineweg infecties

* niet goed uit kunnen plassen

* obstipatie (verstopping)

* buikpijn

 

De kinderbekkenfysiotherapeut leert kinderen op de juiste manier op de wc te zitten. Veel kinderen nemen niet de tijd om naar het de wc te gaan en vinden bv. het spelen met vriendjes veel belangrijker. Ook is het belangrijk om de juiste hoeveelheid te drinken en te eten per dag.

Er wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om op tijd naar de wc te gaan. De uitleg wordt aangepast aan de leeftijd van het kind. 

Als ouders wordt u nauw in het behandelproces betrokken. Is uw kind nog geen 5 jaar, dan krijgt u meestal voorlichting en gerichte adviezen mee met betrekking tot toilettraining, toiletgedrag, drinken en voeding. Er wordt op een speelse manier met leuk boek en plaatmateriaal uitleg gegeven over het Poepen en Plassen en alles wat daarmee te maken heeft.  Op deze manier kunt u uw kind thuis begeleiden. Heeft u een kind met obstipatie?  dan krijgt u begeleiding in de juiste hoeveelheid vezels die uw kind nodig heeft om goed naar de wc te gaan. 

Bij kinderen vanaf 5 jaar kan de kinderbekkenfysiotherapeut met uw kind gaan oefenen. De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid om kinderen op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe ze daarover controle kunnen krijgen. Ook kan er gebruik gemaakt worden van ontspanning/ademhalingsoefeningen.

Een kind met zindelijkheidsproblemen heeft vaak zijn weerslag op het hele gezin. Voor kinderen is het van groot belang, om controle te hebben over hun blaas en darmen. Urineverlies kan schaamtegevoelens veroorzaken en aanleiding geven tot pestgedrag. Door kinderen met bekkenbodemproblemen op de juiste manier te begeleiden kan geprobeerd worden deze problemen te voorkomen.

 
Wij werken samen met de poeppoli van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, de kinderartsen uit de regio Rotterdam, Centrum Jeugd en Gezin, diëtisten en psychologen.

 
 
Afbeeldingsresultaat voor kinderbekkenfysiotherapie