Bekkenbodemklachten bij kinderen.

Bekkenbodemklachten komen net zo als bij volwassenen ook bij kinderen voor. Zindelijk worden is niet voor alle kinderen een proces wat zonder problemen verloopt.
Tot op heden werd aangenomen dat plas- en poep problemen met name een psychische oorzaak hebben. 

Er wordt echter steeds duidelijker dat deze problemen ook te maken kunnen hebben met een goede toilethouding- en gedrag, het niet goed gebruiken  van de bekkenbodemspieren en de ontwikkeling van het lichaamsgevoel en besef. Een ander nadeel van verkeerd wc gebruik kan zijn;  het ontstaan van obstipatie klachten. Bij kinderen die in bed plassen zien we ook vaak dat het plassen of poepen op de dag nog niet helemaal goed gaat.

Een kinderbekkenfysiotherapeut kan hulp bieden bij de begeleiding van deze kinderen.
De meest voorkomende klachten die voor fysiotherapeutische behandeling in aanmerking kunnen komen zijn:
* urineverlies overdag of in bed plassen
* vaak naar de wc moeten
* steeds terugkerende urineweg infecties
* niet goed uit kunnen plassen
* obstipatie (verstopping)

De kinderbekkenfysiotherapeut leert kinderen op de juiste manier op de wc te zitten. Veel kinderen nemen niet de tijd om naar het de wc te gaan en vinden bv. het spelen met vriendjes veel belangrijker. Er wordt op een speelse manier begonnen met het uitleggen van de werking van de blaas en darmen, vaak in combinatie met de bekkenbodem. Er wordt uitgelegd waarom het belangrijk is om op tijd naar de wc te gaan. De uitleg wordt aangepast aan de leeftijd van het kind. 
De ouders worden nauw in het behandelproces betrokken en krijgen uitgebreide begeleiding en voorlichting over de klachten van uw kind.  Op deze manier kunt u uw kind thuis begeleiden. Heeft u een kind met obstipatie? , dan krijgt u begeleiding in de juiste hoeveelheid vezels die uw kind nodig heeft om goed naar de wc te gaan.  Een kind met zindelijkheidsproblemen heeft vaak zijn weerslag op het hele gezin.

Voor kinderen is het van groot belang, om controle te hebben over hun blaas en darmen. Urineverlies kan schaamtegevoelens veroorzaken en aanleiding geven tot pestgedrag. Door kinderen met bekkenbodemproblemen op de juiste manier te begeleiden kan geprobeerd
worden deze problemen te voorkomen.
Wij werken samen met de poeppoli van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.
Afbeeldingsresultaat voor kinderbekkenfysiotherapie