Per 1 januari 2019 wordt de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)  vergoed vanuit de basisverzekering.
De GLI is een leefstijlcoach programma, dat zich richt op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Tijdens het programma krijgt u advies over gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek).