Beweegprogramma COPD

COPD (Chronic Obstructieve Pulmonary Disease) omvat de aandoeningen chronische bronchitis en emfyseem. Bij mensen met COPD staat de chronische bronchusobstructie centraal met klachten als kortademigheid, hoesten, opgeven van slijm en vermoeidheid. Door deze aandoening en de gevolgen hiervan gaan de algemene conditie en de kwaliteit van leven achteruit. Uit angst voor kortademigheid bij inspanning hebben mensen met COPD vaak de neiging om inspanning te vermijden, waardoor de conditie verder verslechterd. Hierdoor kunnen mensen met COPD problemen in de ADL krijgen en kunnen psychische klachten ontstaan. Dit uit zich vaak in de vorm van angst, depressiviteit en lage zelfwaardering. Hierdoor komen de mensen vaak in een sociaal isolement.

Hierom is het belangrijk de inactiviteit te doorbreken en de patiënten te stimuleren te gaan bewegen.

 

De specifieke voordelen van bewegen bij COPD zijn:

 • Beter inspanningsvermogen
 • Verminderde symptomen van kortademigheid
 • Verminderde vermoeidheidsklachten
 • Afname van medische consumptie
 • Mogelijk een toegenomen levensduur

 

Algemene voordelen van bewegen bij COPD zijn:

 • Bevorderen van de botdichtheid
 • Versterken van de spieren
 • Verbeteren van het uithoudingsvermogen
 • Verlagen van het cholesterolgehalte
 • Verlagen van de bloeddruk
 • Vermindering van stress
 • Vermindering van overgewicht
 • Verbetering van de spierkracht en het uithoudingsvermogen
 • Bevorderen van sociale contacten
 • Verbetering van het algeheel welbevinden.

Als u zich aanmeldt voor het beweegprogramma krijgt u vooraf een aantal vragenlijsten krijgt uw vooraf een aantal vragenlijsten thuisgestuurd. Dit is om na te gaan of u testonderdelen kan doorlopen.  In de praktijk wordt daarna een algemene anamnese afgenomen omtrent uw doelstellingen, uw medicijngebruik en relevante andere ziekten. Hierna worden er een aantal testen met betrekking tot uw spierkracht en uithoudingsvermogen afgenomen en wordt uw BMI, buikomvang, saturatie en bloeddruk gemeten. Op basis van de uitkomsten van de testen wordt er een programma “op maat” voor u gemaakt.

Het programma duurt 12 weken, waarin u tweemaal per week komt trainen. In deze training wordt zowel de spierkracht als het uithoudingsvermogen getraind. Daarnaast is het belangrijk dat u elke dag 30 minuten matig tot intensief actief bent, bijvoorbeeld door te wandelen, te fietsen, te zwemmen. Zoek in ieder geval een vorm van bewegen die u leuk vindt en waarvan u weet dat u het vol kunt houden.

Aan het einde van het beweegprogramma worden alle testen van de intake opnieuw gedaan en kunt u zien wat u bereikt heeft. Daarna is het heel belangrijk dat u blijft bewegen.