• Wat is oedeem therapie?

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht en eiwitten in het lichaamsweefsel als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan en afvoer van vocht.
Lymfe oedeem is een chronisch aandoening. Lymfe oedeem is te verdelen in primair en secundair oedeem.

Primair lymfeoedeem is aangeboren. De lymfevaten zijn niet goed aangelegd, waardoor de aan en afvoer van het lymfevocht onvoldoende is.
Secundair lymfeoedeem is verworven. De lymfevaten zijn beschadigd of verwijderd, waardoor de vochtafvoer wordt bemoeilijkt. Zoals bv. bij borstamputatie.

Lymfeoedeem is niet te genezen. De behandeling is gericht op het terugdringen of niet verder doen toenemen van het oedeem.

De behandeling bij een oedeemtherapeut duurt meestal 45 minuten en bestaat uit een combinatie van de volgende behandelmogelijkheden:

  • Belasten van het aangedane lichaamsdeel
  • Voorlichting en advies t.a.v huidverzorging
  • Omgaan met beperkingen in het dagelijks functioneren
  • Manuele lymfedrainage, waardoor de afvoer van lymfevocht wordt gestimuleerd: zwachtelen, oefentherapie en adviseren bij aanmeten van elastische kousen.

De behandeleffecten zijn doorgaans:

  • Omvangvermindering
  • Spanningsafname
  • Pijnvermindering
  • Functieverbetering
  • Afname van infectiekans